powrót

MIKORYZA – preparat biologiczny – rośliny kwasolubne

mikroryzak

Opis produktu:

W uprawie drzew i krzewów iglastych oraz borówki wysokiej, rododendronów, azalii, wrzosów, wrzościów i innych roslin kwasolubnych ważną rzeczą jest zapewnienie stałego dobrego podłoża, które stworzyłoby korzystne warunki dla systemu korzeniowego, a tym samym dla całej rośliny. Mikoryza to powszechnie występujące zjawisko w przyrodzie oznaczające współpracę korzeni roślin i grzybów symbiotycznych. Taka współpraca przynosi obu partnerom wiele korzyści, grzyby efektywniej pobierają z gleby sole mineralne, a w zamian otrzymują od rośliny produkty asymilacji. Jednak podczas zmiany naturalnego siedliska i przesadzenia w inne miejsce roślina traci kontakt ze swoimi partnerami i jej rozwój może zostać zahamowany. Objawami takiego stanu są choroby, podsychanie aż do całkowitego obumarcia rośliny. Szczepionka mikoryzowa zawiera w swoim składzie ogromną ilość grzybów symbiotycznych i innych pożytecznych drobnoustrojów pochodzących z krajowych ekosystemów i wykazujących dużą aktywność i zgodność symbiotyczną. Wprowadzenie do gleby tych mikroorganizmów w otoczenie uprawianych roślin zdecydowanie poprawia ich kondycję i pozwala uniknąć “szoku ” zmiany stanowiska. Szczepionka mikoryzowa ma trwałość min 12 miesięcy i może być przechowywana w temp. pokojowej.

Wydajność:

opakowanie 1 l wystarczy pod ok. 20 roślin
opakowanie 3 l wystarczy pod ok. 60 roślin
opakowanie 5 l wystarczy pod ok. 100 roślin

Rodzaje opakowań:

1 l / 3 l / 5 l

Termin stosowania:

od marca do końca września